Geluidsabsorptie wordt gemeten met de geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa α, op een schaal tussen 0 en 1,00. Nul staat voor helemaal geen absorptie (al het geluid wordt weerkaatst) en 1,00 voor de totale absorptie van het invallende geluid. Wij geven bij elke type plafondplaat de α waarde weer zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen. Wanneer u de nagalm en de algehele verstaanbaarheid van een ruimte wilt verbeteren is een systeemplafond met een hoge geluidabsorptie een van de meest efficiënte manieren om dit te doen. In het kort kan men dit proces als volgt samenvatten. Het invallende geluid op het materiaal wordt in meer of mindere mate door de plafondplaat opgenomen en dan in warmte omgezet. Hierdoor bereikt de geluidgolf niet het menselijk gehoor. Factoren die dit proces beinvloeden  zijn onder andere   :

(1 )mate van openheid oppervlakte materiaal
(2) dikte van materiaal
(3) gebruikte materiaal van de basisplaat