De brandklasse geeft aan hoe de plafondplaat reageert op brand. Deze Europees gestandaardiseerde klassering loopt van A1 tot F. De hoogste klasse is A1 en loopt af naar F. Alle producten van Rockfon vallen in de A1 klasse. De aspecten waarop wordt getest zijn , naast de brandbaarheid van het materiaal, de druppelvorming en de rookvorming. Een product dat onbrandbaar is maar wel rookvorming veroorzaakt scoort dus slecht. Wij hebben bij alle plafondplaten op de site de brandklasse vermeld. Wij adviseren minimaal een plafondplaat uit de B klasse te gebruiken wanneer het budget het toelaat.

 

Brandklasse Materiaalgedrag bij brand Praktijkwaarde
A1 geen enkele bijdrage  onbrandbaar
A2 nauwelijks bijdrage  praktisch onbrandbaar
B zeer beperkte bijdrage zeer moeilijk brandbaar
C grote  bijdrage  brandbaar
D hoge bijdrage  goed brandbaar
E zeer hoge bijdrage  zeer brandbaar
F gevaarlijke bijdrage  uiterst brandbaar